Kaizen

Kaizen predstavlja napredni koncept na kojem se bazira japanski poslovni bum i razvoj, a danas ga primenjuju sve najuspešnije kompanije iz različitih oblasti. Umesto čekanja na neku sjajnu i revolucionarnu promenu, Kaizen nudi dosta tehnika i alata koji daju mogućnost kontinuiranih malih unapređenja. Primena Kaizen filozofije, kulture, tehnika i alata stvara vrhunske rezultate.

 • U kompanijama postoji “jedan pametan, jedan koji razmišlja i predlaže”
 • Ne postoji kultura prepoznavanja mesta unapređenja i sistemskog predlaganja promena
 • Zaposleni nisu motivisani, usmereni, podstaknuti za davanje konstruktivnih predloga
 • Nisu sistemski rešeni procesi davanja, evaluacije, implementacije i vrednovanja predlog
 • Javljaju se česte greške u radu i često se ponavljaju isti problemi
 • Za greške se “traže krivci”, nema realne analize uzroka i korena problema
 • Nema dovoljne saradnje i komunikacije menadžera i zaposleni
 • Uspostavljanje Kaizen kulture malih kontinuiranih unapređenja,
 • Usmeravanje svih procesa prema potrebama internih i eksternih kupaca
 • Uspostavljanje sistema isporuke vrednosti baš kada je potrebno (Just in Time)
 • Razvoj i unapređenje sistema saradnje menadžera i izvršilaca
 • Razvoj planiraj-uradi-proveri/nauči-koriguj (PDCA) sistema
 • Uspostavljanje sistema efikasne organizacije radnih mesta (5S)
 • Uspostavljanje cikličnih kratkih projekata unapređenja (Kaizen Event)
 • Formiranje timova za projekte unapređenja
 • Implementacija alata Pareto analize i Fishbone dijagrama
 • Mapiranje toka vrednosti (Value stream maping)
 • Implementacija sistema nula grešaka (Poka Yoke)
 • Smanjenje troškova kroz eliminaciju različitih vrsta gubitak
 • Kontinuirano unapređenje procesa
 • Povećana motivacija i proaktivnost zaposlenih