Veoma važan i sastavni deo svih unapređenja poslovanja jeste razvoj zaposlenih, od menadžera do izvršilaca. U tom delu, realizujemo treninge kroz koje stvaramo realne kompetencije zaposlenih za efikasan i efektivan rad, kao i za primenu značajnih savremenih koncepata.

Na taj način Vam pomažemo da u svojim timovima imate ne samo zaposlene koji su prošli određene obuke, već kompetentne zaposlene, koji u praksi imaju progresivan pristup i stavove, poseduju adekvatna znanja i primenjuju potrebne veštine.

Naš pristup je usmeren na izgradnju kompetencija potrebnih za određene pozicije i nivoe. Sve naše obuke bazirane su na našim okvirima kompetencija, tako da kod Vaših zaposlenih izgrađujemo realne kompetencije i osposobljavamo ih za primenu u praksi.

Cilj nam je da u svojim timovima imate, ne samo zaposlene koji su prošli određene obuke, već kompetentne zaposlene, koji u praksi imaju progresivan pristup i stavove, poseduju adekvatna znanja i primenjuju potrebne veštine.

Paul Bence
Obuke u konsalting projektima

 Uspostavljanje sistema u različitim oblastima poslovanja predstavlja deo projekata unapređenja.

Kako bi se obezbedila primena rešenja i održivost promena, realizujemo potrebne obuke menadžera i zaposlenih, kojima se osigurava usvajanje novog pristupa i načina rada, kao i održivost promena.

Daria Nepriakhina
Obuke po prepoznatoj potrebi

Kompanijama koje žele da unaprede poslovne rezultate preporučujemo obuke prilagođene njihovim specifičnim potrebama.

Zajednički radimo na definisanju konkretnih situacija i izazova sa kojima se susreću u radu, na osnovu kojih kreiramo obuke koje donose konkretne promene.

pexels-photo-1661004
Standardne obuke

Iz našeg portfolia gotovih obuka, možete izabrati tematsku, blisku vašim potrebama.

Javite se za više informacija o treninzima iz oblasti naših kompetencija.