USPOSTAVLJANJE  SISTEMA

Budući da je naš fokus na stvaranju realne vrednosti kompanije, u radu smo prepoznali značaj pružanja zaokruženih rešenja. Izazovi i problemi kompanija praktično nikada nisu vezani samo za jednu oblast rada, pa zato sistematski pristupamo analizi potreba, kreiranju i implementaciji rešenja iz oblasti proizvodnje i usluga.

Konsultantsko iskustvo omogućilo nam je da prepoznamo osnovne razlike između uspešnih kompanija i onih koje ne koriste dovoljno svoje potencijale ili imaju stalne probleme u radu. Upravo iz tog razloga, naš fokus je na izgradnji sistema, uspostavljanju i unapređenju, umesto ad hoc rešenja. Pri tome, u svim oblastima Vam pomažemo da uspostavite sisteme koji su funkcionalni, efikasni, efektivni i prilagođeni Vašem okruženju.

Takođe, kroz obuke izgrađujemo i kapacitete zaposlenih svih nivoa za dalje unapređenje sistema.

Organizacija
Struktuirane organizacije i sistemski pristup su osnova za pozitivne rezultate. Uspostavljamo sisteme u svim elementima poslovanja, gradimo vrednosti i kulturu, definišemo ciljeve i KPI-eve.
Ljudski resursi
Najvažniji potencijal svake kompanije su zaposleni. Oni stvaraju vrednost i razvijaju kompaniju. Uspostavljamo sisteme koji donose najbolji razvoj i doprinos zaposlenih, motivaciju i zadovoljstvo.
Liderstvo
Pokretač svih akcija i inicijativa u kompanijama, koje donose kreativnost i promene, je liderstvo. Gradimo sisteme liderstva i razvijamo liderske kompetencije menadžera, vođa timova i supervizora.
Razvoj timova
Kompanijama je značajno da se pokrenu cela organizacija, timovi i pojedinci i budu proaktivniji. Omogućavamo razvoj pojedinaca, timova, bolju saradnju u timu i između timova/sektora.
Procesi
Svaka poslovna aktivnost se odvija kroz procese. Rezultati poslovanja zavise upravo od sistema i kvaliteta procesa. Uspostavljamo efikasne i efektivne procese, usmerene prema kupcima.
Projekti
Strateški ciljevi kompanija se ostvaruju kroz planski vođene i uspešno izvedene projekte. Obezbeđujemo sisteme koji osiguravaju sistemski pristup upravljanju portfoliom projekata i uspeh projekata.
Proizvodnja
Kroz prozvodnju se stvara realna vrednost koja se u vidu proizvoda plasira na tržište. Upravo zato i gradimo sisteme koji obezbeđuju efikasnu proizvodnju visokog kvaliteta, sa modernom organizacijom.
Logistika
Skladištenje, zalihe, distribucija i transport, lanci snabdevanja i carinjenje su značajni elementi poslovanja . Uspostavljamo sisteme koji obezbeđuju pravu robu, na pravom mestu, u pravo vreme.
Finansije
Uspešno upravljanje finansijama je važno, često ključno za funkcionisanje. Uspostavljamo pouzdane sisteme planiranja i analize, budžetiranja, praćenja ostvarenja i izveštavanja.
Marketing
Kroz marketing se ostvaruje kontakt kompanije sa tržištem. Obezbeđujemo razvoj sistema marketinga koji kreira, održava i zadovoljava potrebe klijenata; potrebe kupaca se povezuju sa proizvodima i uslugama.
Prodaja
Sve potrebe kupci komuniciraju sa sektorom prodaje, prodaja utiče na uspeh poslovanja. Gradimo sisteme upravljanja prodajom koji osiguravaju uspešno zadovoljenje tržišta.
Digitalna Transformacija
Savremeno poslovanje se bazira na informacionih i Internet tehnologija. Vodimo vas kroz promenu i inovaciju poslovnog modela i primenu digitalnih trendova.